PROGRAM


Portene åpner fredag, kl. 17.00 og lørdag, kl. 14.00.
Med forbehold om endringer.
Gates open 17:00 on Friday and Saturday, 14:00.
Subject to changes.

TID ARTIST SCENE
17:00 - 17:20 Nedja / Missss-s Hovedscene
17:40 - 18:10 Nani Hovedscene
18:30 - 19:00 Britz Hovedscene
19:30 - 20:00 Jireel Hovedscene
21:30 - 22:00 Samsaya Hovedscene
22:30 - 23:00 Isah + Dutty Dior Hovedscene
20:30 - 21:00 B Young Hovedscene
19:00 - 19:30 GameKingz Ungdomsscene
20:00 - 20:30 Paria Ungdomsscene
21:00 - 21:30 L.U:N.A Ungdomsscene
22:00 - 22:30 Safario Ungdomsscene